ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 9 เดือน
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี


น.ส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ
ปฎิบัติงานด้านพัสดุ


น.ส.เหมือนฝัน เครือด้วง
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล


น.ส.พัชราวรี แจ่มศรี
ปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์


นายชยธร ชุวานนท์
ปฎิบัติงานด้านขับรถยนต์


นางสายบัว แก้วคำ
ปฎิบัตืงานด้านทำความสะอาด


นายศิลป์ เยียระยงค์
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย


นายสมพร จินดา
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย