ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 12 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม.


นายกฤตภาส แสงประเสริฐ

ปฎิบัติงานด้านผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล