ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 12 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม


นายสิทธิศักดิ์  เย็นจิตร์
ปฎิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล