โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงขอเลื่อนการการดำเนินงานออกไปก่อน หากมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
46 โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม 5 - 7 ต.ค.63 2
47 โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม 7 - 9 ต.ค.63 2
48 โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี 14 - 16 ต.ค.63 2
49 โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม 19 - 22 ต.ค.63 2
50 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม 26 - 28 ต.ค.63 1
51 โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม 28 - 30 ต.ค.63 1
52 โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี 2 - 4 พ.ย.63 2
53 โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 5 - 6 พ.ย.63 2
54 โรงพยาบาลสมุทรสงครามจ.สมุทรสงคราม 9 - 13 พ.ย.63 1
55 โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม 16 - 18 พ.ย.63 1
56 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม 18 - 20 พ.ย.63 1
57 โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23 - 25 พ.ย.63 2
58 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ
25 - 27 พ.ย.63 2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19
ขอเลื่อนการดำเนินงาน
แบบไม่มีกำหนด


แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::