ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน -IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

------------------------------------------------------------------------------------------------------

อินโฟกราฟิก หัวข้อ “สถานพยาบาลต้องรู้” 10 เรื่อง

เอกสารวิจัย ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ อสม. ในชุมชนต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 5
โหลด... คู่มือมือความรู้ วีคซีนสู้ COVID-19 สำหรับประชาชน.

โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5


** สามารถติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดได้ที่ **
> www.facebook.com/hss05rb/ <
(หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารเก่า)แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
16 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 31ต.ค. - 4พ.ย.65 2
17 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 8 - 11 พ.ย. 65 2
18 โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม 8 - 11 พ.ย. 65 1
19 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 14 - 18 พ.ย. 65 2
20 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม 21 - 25 พ.ย. 65 1
21 โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 21 - 25 พ.ย. 65 1
22 โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 28พ.ย. - 2ธ.ค.65 2
23 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 28พ.ย. - 2ธ.ค.65 2,1
24 โรงพยาบาลเขาย้อย จ.เพชรบุรี 7 - 9 ธ.ค. 65 1
25 โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี 7 - 9 ธ.ค. 65 2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2566
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
14 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 24 - 25 ม.ค. 65  
15 โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 26 - 27 ม.ค. 65  
16 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 7 - 8 ก.พ. 65  
17 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 - 10 ก.พ. 65  
18 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 21 - 22 ก.พ. 65  
19 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 23 - 24 ก.พ. 65  
20 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.สุพรรณบุรี 8 - 10 มี.ค. 65  
21 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 14 - 15 มี.ค. 65  
22 โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 16 - 17 มี.ค. 65  
23 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม 28 - 29 มี.ค. 65  
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
 

ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ :
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง


:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::