ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5
โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
29 โรงพยาบาลเมตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 8 - 12 มี.ค.64 1
30 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 15 - 19 มี.ค.64 2
31 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 22 - 26 มี.ค.64 1
32 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 29มี.ค.-1เม.ย.64 1
33 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 17 - 21 พ.ค.64 2
34 สสอ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 27 - 29 พ.ค.64 1
บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในการคัดกรองเฝ้าระวัง(COVID-19)
1 สสอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 4 - 5 ก.พ.64 2
2 สสอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 8 - 9 ก.พ.64 2
3 สสอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 10 - 11 ก.พ.64 2
4 สสอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 1 - 2 มี.ค.64 2
5 สสอ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 - 2 มี.ค.64 1
6 สสอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2 - 3 มี.ค.64 2
7 สสอ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 2 - 3 มี.ค.64 1
8 สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 4 - 5 มี.ค.64 2
9 สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 4 - 5 มี.ค.64 1
10 สสอ.ท่ามวง จ.กาญจนบุรี 5 - 7 เม.ย.64 2
11 สสอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 5 - 7 เม.ย.64 1
12 สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 7 - 8 เม.ย.64 2
13 สสอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 7 - 8 เม.ย.64 1
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
22 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 3 - 5 มี.ค.64 M1
23 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 - 10 มี.ค.64 M2
24 โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11 - 12 มี.ค.64 F2
25 โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 16 - 17 มี.ค.64 F2
26 โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18 - 19 มี.ค.64 F2
27 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
24 - 26 มี.ค.64 S
28 โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี 22 - 23 เม.ย.64 F2
29 โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 27 - 28 เม.ย.64 F1
30 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 29 - 30 เม.ย.64 F2
31 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 12 - 14 เม.ย.64 M1
32 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 18 - 19 พ.ค.64 F2
33 โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 20 - 21 พ.ค.64 F2
34 โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 27 - 28 พ.ค.64 M2
35 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 8 - 9 มิ.ย.64 F1
36 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 10 - 11 มิ.ย.64 F2
37 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 16 - 18 มิ.ย.64 A
38 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.สุพรรณบุรี 22 - 23 มิ.ย.64 F2
39 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.สุพรรณบุรี 24 - 25 มิ.ย.64 F1
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::