โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่นแผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
59 โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30พ.ย- 2 ธ.ค.63 2
60 โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 - 4 ธ.ค.63 2
61 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 8 - 9 ธ.ค.63 2
62 โรงพยาบาลปราญบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 - 16 ธ.ค.63 2
63 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 16 - 18 ธ.ค.63 2
64 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 28 - 30 ธ.ค.63 2
65 โรงพยาบาลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 4 - 6 ม.ค.64 1
66 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.เพชรบุรี 7 - 8 ม.ค.64 1
67 โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม 11 - 13 มค.64 1
68 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 13 - 15 มค.64 1
69 โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 11 - 15 มค.64 1
70 โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 18 - 20 มค.64 2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
3 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี จ.ราชบุรี 3 พ.ย.63  
4 โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี 4 พ.ย.63 F3
5 โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า
จ.สมุทรสาครี
9 - 13 พ.ย.63 S
6 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 17 - 18 พ.ย.63 F2
7 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 25 - 27 พ.ย.63 M1
8 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2 - 4 ธ.ค.63 S
9 โรงพยาบาลจอมบึง จ.ราชบุรี 8 - 9 ธ.ค.63 F1
10 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 17 - 18 ธ.ค.63 M1
11 โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี 7 - 8 ม.ค.63 M2
12 โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12 - 13 ม.ค.63 F2
13 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 14 - 15 ม.ค.63 F2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::