ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ....

( อ่านเพิ่มเติม )
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563....

( อ่านเพิ่มเติม )


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ร่วมกับทีมกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงารการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 11 ชั้น ....
( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม ....


( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ร่วมกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสถานพยาบาลในการยื่นขออนุมัติแผนงานการตั้งสถานพยาบาล .....


( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า .....( อ่านเพิ่มเติม )

*** สามารถติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดและอื่นๆ ได้ที่ >>> www.facebook.com/hss05rb/ <<< (หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารเก่า)