ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ....

( อ่านเพิ่มเติม )
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563....

( อ่านเพิ่มเติม )


*** สามารถติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดและอื่นๆ ได้ที่ >>> www.facebook.com/hss05rb/ <<< (หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารเก่า)