รายละเอียดบุคลากร

รองผู้อำนวยการ


ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 104 หรือ 092-2565005
อีเมล์ : -


โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มงานฯ
ดังนี้
-