! ติดตามเรื่องร้องเรียน !

 

 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2566

เรื่องร้องเรียน การดำเนินการ สถานะ
เรื่องที่ 34 ตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุ และพี่เลี้ยงเด็ก อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 33 สถานพยาบาลโฆษณาที่ไม่ดีรับอนุญาต ผ่าน Facebook โอ้อวดเกินจริง อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 32 สถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน มีการโฆษณาโปรโมชั่นเสริมความงาน ผ่าน Facebook และทำการฉีดสารเข้าร่างกายไม่ใช่แพทย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 31 สถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน มีการโฆษณาโปรโมชั่นเสริมความงาน ผ่าน Facebook อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 30 ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 29 สถานพยาบาลเสริมความงานทำการโฆษณา โอ้อวดเกินจริง ผ่านเพจ Facebook อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 28 สถานพยาบาลโฆษณายาผิด พรบ. ผ่านเพจ Facebook อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 27 สถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานผิดกฎหมาย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 26 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมเปิดบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 25 ดำเนินการตรวจสอบกรณีการรับรองหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียน ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 24 ขอให้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 23 ขอให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 22 ขอให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หลอกลวง โฆษณาชวนเชื่อ โดยสถานประกอบกิจการเปิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 21 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหมอเถื่อนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 20 ขอให้ตรวจสอบกรณีโรงพยาบาลไม่ทำการแฟรกซ์เครมประกันค่ารักษาพยาบาล ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 19 ขอให้ตรวจสอบสถานเสริมความงาน เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 18 ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตและมาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 17 ขอให้โรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการด้านโรคติดต่อ เนื่องจากมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่แออัดและได้รับบริการล่าช้า ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 16 กรณีผู้ร้องขอเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาลคืน ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 15 สถานพยาบาลมีการโฆษณาเกินจริงและให้บริการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 14 ขอให้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่ดูแลผู้ป่วย โดยมีการทำร้ายร่างกายและจิตใจ ต้แงการออกจากสถานประกอบการ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 13 ขอให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 12 ผู้ร้องขอเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายคืน จากสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 11 สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุไม่เหมาะสม ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 10 ขอคืนเงินค่าบริการและค่าเสียหายจากการเสริมความงาม ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 9 ขอให้โรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการของพยาบาล ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 8 ตรวจสอบสถานพยาบาลกรณีเปิดคลินิกโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีแพทย์ประจำ และมีการโฆษณา ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 7 ตรวจสอบการประกอบกิจการของสถานพยาบาลดำเนินการให้บริการโดยไม่ใช้แพทย์ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 6 ให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ กรณี ให้บริการผู้สูงอายุแล้วมีอาการสะโพกขวาบวมแข็ง ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 5 สถานประกอบการไม่ดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 4 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 3 ตรวจสอบสถานเสริมความงาม ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 2 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 1 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
หน้า 1 - >> ไปหน้า 2