! ติดตามเรื่องร้องเรียน !

 
--> คู่มือการจัดการเรื่องเรียน กรมสบส.
-- >โหลดแบบฟอร์มบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564

- รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ผลสรุปเรื่องร้องเรียน

 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ผลสรุปเรื่องร้องเรียน