ประกาศนโยบายคุณธรรม
ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5


๐ ประกาศนโยบายคุณธรรม (ภาษาไทยและอังกฤษ)
๐ ผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
๐ องค์กรคุณธรรมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5